Galleri

2016-07-23

Galleri

En kort film från gården och mjölkproduktionen, filmen är producerad av Producenterna i Norrland:

Galleri med bilder från gården och produktionen: