Historia

2016-07-07

Rödåsens Gård – Historia

Byn har anor sedan Kung Gustav Wasas tid på 1500 -talet. Alfred Karlsson som föddes i slutet av 1800 talet hade sin utkomst av mjölk och köttproduktion samt flottningsarbete på sommaren, där en stor barnaskara tidigt fick rycka in och hjälpa till i gårdens sysslor, på grund av fattigdom och att hans hustru dog ung.

svenmedhast_02

1938 tog sonen Sven över och byggde ny ladugård samt bostadshus 1940.

1970 togs gården över av sonen som sedermera utökade jordbruksdriften tillsammans med sin hustru.

1999 började de planera för att bygga ett nytt kostall där ambitionen var att uppnå en god stallmiljö, rationell skötsel med bra kokomfort, bra djurvälfärd, samt en trevlig arbetsmiljö för dem själva.

Nya lagården byggs

2001 byggde de nytt lösdriftsstall med mjölkrobot, med utrymme för 140 djur.

De har sedan dess kontinuerligt utvecklat gården som idag har en lönsam produktion och välmående kor. De driver gården tillsammans med sina tre barn. Besättningen uppgår idag till 65 mjölkkor samt egen rekrytering. Årligen produceras i snitt 650 ton mjölk. Korna har producerat ca 10500 kg mjölk i medeltal de sista 5 åren.

Rödåsens gård - familjen

-Foto: Patrick Degerman, www.degerman.se